Preventie in de huisartsenzorg omvat een breed scala aan strategieën en interventies, zoals primaire preventie, gezondheidsbevordering en vaccinatieprogramma’s. Het doel is om de gezondheid van patiënten te verbeteren door risicofactoren voor chronische ziekten te identificeren en leefstijladvies te geven. Daarnaast speelt het voorkomen van infectieziekten en vallen bij oudere patiënten een cruciale rol. Door vroegtijdige detectie en interventie, wordt beoogd de belasting van de gezondheidszorg te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze benadering van preventieve geneeskunde is essentieel voor het bevorderen van een gezondere samenleving en het voorkomen van gezondheidsproblemen voordat ze ernstiger worden.

Preventie Programma’s

Hieronder enkele (lopende) preventie- en leefstijl programma’s

Het vaccinatieprogramma in Nederland, uitgevoerd door huisartsen, is een essentieel onderdeel van de nationale gezondheidszorg. Dit programma heeft tot doel de bevolking te beschermen tegen ernstige infectieziekten door middel van vaccinaties. Huisartsen spelen een cruciale rol bij het beoordelen van de vaccinatiebehoeften van patiënten, het verstrekken van informatie en het toedienen van vaccins. In deze inleiding zullen we verder ingaan op de organisatie, doelstellingen en belangrijkste vaccins die in het Nederlandse vaccinatieprogramma worden gebruikt, en de rol van huisartsen bij het bevorderen van vaccinaties voor individuele en volksgezondheid.

In een wereld waarin de gezondheid van ons hart en de kracht van ons welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is het van cruciaal belang om een holistische benadering te omarmen bij de preventie van hart- en vaatziekten.
Ons hart is niet slechts een orgaan; het weerspiegelt de gezondheid van ons hele lichaam en onze geest. Het “Holistisch Hart- en Vaatgezondheidsprogramma” is ontworpen met de overtuiging dat het voorkomen van deze aandoeningen meer is dan alleen het beheren van cholesterolniveaus of bloeddruk. Het is een programma dat de gehele persoon omvat, waarbij fysieke, mentale en emotionele aspecten van gezondheid worden geïntegreerd.
Na deze inleiding, op een volgende pagina van deze website, zullen we verder ingaan op de visie, doelstellingen en de holistische aanpak van ons programma, met de nadruk op het bevorderen van een gezonde levensstijl, stressbeheer en emotioneel welzijn als integrale elementen voor het behoud van een gezond hart en een gezond leven.
Samen streven we naar de totale gezondheid van het hart, waarbij we niet alleen de symptomen behandelen, maar de kern van de gezondheid aanpakken.

Het belang van kankerscreening in de huisartsenpraktijk

Kankerscreening is een cruciaal onderdeel van de gezondheidszorg, en huisartsenpraktijken spelen een essentiële rol in het identificeren van patiënten met verhoogde risico’s op kanker en het vroegtijdig opsporen van deze ziekten. Kankerscreening is van onschatbare waarde omdat het de mogelijkheid biedt om kanker in een vroeg stadium te diagnosticeren, wanneer de kans op genezing en succesvolle behandeling veel groter is.

In de huisartsenpraktijk wordt kankerscreening vaak uitgevoerd als een routinematig onderdeel van de gezondheidszorg, met name voor veelvoorkomende kankers zoals borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker. De voordelen van deze screenings omvatten niet alleen de detectie van kanker in een vroeg stadium, maar ook het verminderen van de morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met de ziekte.

Bijvoorbeeld, borstkankerscreening met mammografie stelt artsen in staat om kleine tumoren op te sporen voordat ze voelbaar zijn, wat de kans op overleving vergroot. Baarmoederhalskankerscreening met uitstrijkjes kan vroegtijdige tekenen van abnormale celgroei identificeren, waardoor behandeling in een vroeg stadium mogelijk is. Colorectale kankerscreening kan helpen bij het opsporen van poliepen die later kwaadaardig kunnen worden, en deze verwijderen voordat ze zich ontwikkelen tot kanker.

Naast de genoemde voorbeelden zijn er veel andere vormen van kankerscreening beschikbaar, afhankelijk van leeftijd, geslacht, risicofactoren en familiegeschiedenis. Het is de rol van huisartsen om patiënten te begeleiden en informeren over welke screenings geschikt zijn voor hun specifieke situatie, en om hen aan te moedigen om regelmatig deel te nemen aan deze essentiële preventieve maatregelen.

Kankerscreening is echter niet zonder overwegingen. Valse positieve resultaten en overdiagnose kunnen zorgen voor onnodige angst en medische ingrepen. Daarom is een zorgvuldige afweging van de risico’s en voordelen essentieel. Huisartsen zijn goed gepositioneerd om patiënten te begeleiden bij het begrijpen van deze overwegingen en bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.

Ons preventieprogramma voor educatie over diabetesrisico’s en levensstijlveranderingen om type 2 diabetes te voorkomen is een waardevolle inspanning om de gezondheid van mensen te verbeteren.

Dit programma is ontwikkeldd met de betrokkenheid van verschillende para-medische disciplines om een holistische benadering te bieden.

Programma: Diabetespreventie en Levensstijlverandering

Doelstellingen:
 1. Bewustwording creëren over de risicofactoren en gevolgen van type 2 diabetes.
 2. Individuen helpen bij het begrijpen van hun eigen risico op diabetes.
 3. Begeleiding bieden bij het aanpassen van levensstijl om diabetes te voorkomen.
 4. Betrokkenheid van para-medische disciplines bij de zorg en educatie.

Preventieprogramma Huisartsenpraktijk
Voorkoming van Infectieziekten

Wat verstaat men onder infectieziekten

Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Deze micro-organismen kunnen het menselijk lichaam binnendringen en zich vermenigvuldigen, wat leidt tot ziekteverschijnselen. Infectieziekten kunnen zich verspreiden van persoon tot persoon, via dieren, insecten of door contact met besmette oppervlakken.

De term “infectieziekte” omvat een breed scala aan aandoeningen, variërend van mild en zelfbeperkend tot ernstig en levensbedreigend. Sommige infectieziekten kunnen worden overgedragen van mens tot mens, terwijl andere zich verspreiden via vectoren zoals muggen (bijvoorbeeld malaria) of direct contact met besmette dieren (zoals bepaalde zoönosen).

Voorbeelden van infectieziekten zijn:
 1. Bacteriële infecties:
  Bijvoorbeeld, streptokokkeninfecties, tuberculose, en urineweginfecties.
 2. Virale infecties:
  Bijvoorbeeld, verkoudheid, griep, hiv/AIDS, hepatitis, en COVID-19.
 3. Schimmelinfecties:
  Bijvoorbeeld, candidiasis en ringworm.
 4. Parasitaire infecties:
  Bijvoorbeeld, malaria, toxoplasmose en worminfecties.
 5. Prionziekten:
  Zeldzame aandoeningen veroorzaakt door abnormale eiwitten, zoals de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.

Preventie en controle van infectieziekten omvatten maatregelen zoals vaccinatie, goede hygiënepraktijken, de behandeling van besmette personen, vectorbestrijding en het bevorderen van gezond gedrag.
Het begrijpen van de oorzaken, verspreidingswijzen en preventiemethoden van infectieziekten is cruciaal voor de volksgezondheid.


Wat verstaat men onder Chronische Aandoeningen?

Chronische aandoeningen zijn langdurige gezondheidsproblemen die meestal langzaam vorderen en vaak gedurende een heel leven aanhouden. Deze aandoeningen kunnen maanden tot zelfs jaren duren, en soms zijn ze zelfs levenslang. Kenmerkend voor chronische aandoeningen is dat ze niet vanzelf verdwijnen en vaak gepaard gaan met langdurige medische zorg en beheer.


Enkele voorbeelden van chronische aandoeningen zijn:
 1. Diabetes:
  Zowel type 1 als type 2 diabetes zijn chronische aandoeningen die de bloedsuikerspiegel beïnvloeden.
 2. Chronische luchtwegaandoeningen:
  Zoals chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma.
 3. Artritis:
  Ontsteking van de gewrichten, waarbij artrose en reumatoïde artritis veelvoorkomende voorbeelden zijn.
 4. Chronische nierziekten:
  Langdurige aandoeningen die de nierfunctie beïnvloeden.
 5. Chronische neurologische aandoeningen:
  Zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS), en epilepsie.
 6. Psychiatrische aandoeningen:
  Sommige aandoeningen zoals depressie, angststoornissen en bipolaire stoornis kunnen chronisch zijn.
 7. Auto-immuunziekten:
  Waaronder lupus, coeliakie en reumatische aandoeningen.
 8. Chronische infectieziekten:
  Zoals chronische hepatitis B of C.

Chronische aandoeningen hebben vaak invloed op de kwaliteit van leven en vereisen meestal langdurig medisch beheer en zelfmanagement. Preventie, vroege detectie en effectieve behandeling zijn essentieel bij het omgaan met chronische aandoeningen. Het begrijpen van de oorzaken, symptomen en behandelingsopties is van groot belang voor zowel patiënten als zorgverleners.


Advies en interventies om vallen bij oudere patiënten te voorkomen, met speciale aandacht voor valrisico’s.


Valpreventie omvat maatregelen en interventies die zijn ontworpen om het risico op vallen bij vooral oudere mensen te verminderen. Vallen kan ernstige gevolgen hebben, vooral bij oudere personen, zoals fracturen, verwondingen en verminderd zelfvertrouwen. Valpreventieprogramma’s richten zich op het identificeren en aanpakken van factoren die het risico op vallen vergroten.

Hier zijn enkele elementen van valpreventie:

 1. Oefening en balans training: Specifieke oefeningen kunnen de spierkracht en balans verbeteren, waardoor het risico op vallen wordt verminderd. Activiteiten zoals wandelen, tai chi en krachttraining kunnen nuttig zijn.
 2. Medicatiebeoordeling: Sommige medicijnen kunnen duizeligheid of slaperigheid veroorzaken, wat het risico op vallen vergroot. Een medicatiebeoordeling door een arts kan helpen bij het identificeren van risicovolle medicijnen.
 3. Oogonderzoek: Goed zicht is essentieel voor evenwicht en oriëntatie. Regelmatige oogonderzoeken kunnen problemen met het zicht identificeren en corrigeren.
 4. Thuisomgeving aanpassingen: Het aanpassen van de thuisomgeving kan het risico op vallen verminderen. Dit kan onder andere het verwijderen van obstakels, gebruik van antislipmatten en goede verlichting omvatten.
 5. Voeding: Voldoende inname van calcium en vitamine D is belangrijk voor sterke botten. Een gezond dieet draagt bij aan de algehele gezondheid en kan het risico op vallen verminderen.
 6. Valalarmeringssystemen: Draagbare apparaten die automatisch een waarschuwing sturen als een persoon valt, kunnen snel hulp bieden in geval van een noodgeval.
 7. Schoeisel: Het dragen van goed passend schoeisel met antislipzolen kan het risico op uitglijden verminderen.
 8. Bewustwording en educatie: Het vergroten van het bewustzijn over valrisico’s en het verstrekken van educatie aan zowel ouderen als zorgverleners kan helpen bij het nemen van preventieve maatregelen.

Valpreventieprogramma’s worden vaak geïmplementeerd door zorginstellingen, gemeenschapsgezondheidsorganisaties en zorgverleners om de gezondheid en het welzijn van oudere volwassenen te bevorderen en het aantal valincidenten te verminderen.

Enkele voorbeelden van specifieke psychische klachten die regelmatig in de huisartsenpraktijk voorkomen:

1. Subtiele Psychische Klachten:

 • Identificeer vroege tekenen van psychische klachten zoals slaapproblemen, veranderingen in eetgewoonten, vermoeidheid, en verminderde concentratie.

2. Stressgerelateerde Klachten:

 • Houd rekening met patiënten die veel stress ervaren als gevolg van werk, gezinsproblemen, financiële zorgen, of andere levensgebeurtenissen.

3. Lichamelijke Klachten zonder Duidelijke Oorzaak:

 • Besteed aandacht aan patiënten met terugkerende lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak kan worden gevonden, zoals hoofdpijn, buikpijn, en spierpijn.

4. Veranderingen in Sociaal Gedrag:

 • Let op veranderingen in sociaal gedrag, zoals terugtrekking uit sociale activiteiten, isolatie, of conflicten met anderen.

5. Problemen met Zelfzorg:

 • Er zijn patiënten die moeite hebben met zelfzorg, waaronder slecht slaapgedrag, gebrek aan lichaamsbeweging, en ongezonde voedingsgewoonten.

6. Risicofactoren in Levensgeschiedenis:

 • Patiënten met bekende risicofactoren zoals een geschiedenis van traumatische gebeurtenissen, familiegeschiedenis van psychische aandoeningen, of eerdere psychische gezondheidsproblemen.

7. Problemen met Emotionele Regulatie:

 • Patiënten die moeite hebben met het reguleren van hun emoties, zoals frequente stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, of gevoelens van hopeloosheid.

8. Werkgerelateerde Stress:

 • Patiënten die stress ervaren als gevolg van werkgerelateerde factoren, zoals hoge werkdruk, conflict op de werkplek, of problemen met werk-privébalans.

9. Problemen in Relaties:

 • Patiënten die worstelen met relationele problemen, zoals conflicten binnen het gezin, partnerrelaties, of vriendschappen.

10. Eerder Gebruik van Geestverruimende Middelen:

 • Identificeer patiënten met een voorgeschiedenis van het gebruik van geestverruimende middelen, omdat dit een risicofactor kan zijn voor geestelijke gezondheidsproblemen.

Het is belangrijk om deze specifieke klachten en risicofactoren op te nemen in het preventieprogramma, zodat de POH-GGZ en huisartsen gericht kunnen werken aan vroege detectie, interventie en ondersteuning voor patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen. Het programma kan dan flexibel worden aangepast aan de specifieke behoeften van de patiëntenpopulatie binnen de huisartsenpraktijk.

Seksuele gezondheid verwijst naar een toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn met betrekking tot seksualiteit. Het gaat niet alleen over de afwezigheid van ziekte, maar ook over het streven naar een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit.

De World Health Organization (WHO) definieert seksuele gezondheid als volgt:

“Seksuele gezondheid is een toestand van lichamelijk, emotioneel, mentaal en sociaal welbevinden met betrekking tot seksualiteit. Het vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties, evenals de mogelijkheid om plezierige en veilige seksuele ervaringen te hebben, vrij van dwang, discriminatie en geweld.”

Belangrijke aspecten van seksuele gezondheid omvatten:
 1. Veiligheid en Consent:
  Seksuele gezondheid vereist dat seksuele activiteiten plaatsvinden met wederzijds goedvinden en zonder dwang. Dit omvat het begrip van toestemming en het vermijden van seksueel geweld.
 2. Fysiek Welzijn:
  Dit houdt in dat mensen toegang hebben tot gezondheidsdiensten voor seksuele en reproductieve zorg, inclusief voorlichting over anticonceptie, preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en screenings.
 3. Emotioneel Welzijn:
  Seksuele gezondheid omvat ook de emotionele dimensie van seksualiteit, zoals het ervaren van plezierige en bevredigende seksuele relaties, het begrijpen van emoties in verband met seksualiteit en het omgaan met eventuele seksuele zorgen of problemen.
 4. Sociaal en Cultureel Welzijn:
  Dit houdt in dat seksuele gezondheid wordt beïnvloed door sociale en culturele factoren, waaronder gendergelijkheid, respect voor diversiteit en inclusie, en het recht op informatie en onderwijs over seksualiteit.
 5. Reproductieve Rechten:
  Seksuele gezondheid omvat ook het recht om te beslissen over het aantal en de timing van kinderen en toegang hebben tot veilige en effectieve methoden van anticonceptie.
 6. Voorlichting en Educatie:
  Seksuele gezondheid vereist toegang tot accurate, niet-oordelende informatie over seksualiteit en reproductieve gezondheid.

Seksuele gezondheid is een integraal onderdeel van algemene gezondheid en welzijn. Het bevorderen van seksuele gezondheid draagt bij aan het creëren van een samenleving waarin mensen zich veilig, gerespecteerd en vrij voelen om hun seksualiteit op een positieve en gezonde manier te verkennen en te uiten.


"Voorkomen is beter dan genezen"

⏮️ Start vanaf het begin